تکمیل فرم خرید
نام فایل

پرسشنامه ارزیابی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک

قیمت 6,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >