تکمیل فرم خرید
نام فایل

مبانی نظری ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در بانک

قیمت 38,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >